Socialinės reabilitacijos ir integracijos centras

 

Vartodamas narkotikus, žmogus praranda materialines, socialines bei dvasines vertybes: artimų žmonių palankumą ir pasitikėjimą, asmeninį atvirumą, savigarbą bei tikėjimą. Išgyvendamas  dvasinę tuštumą bei asmeninę priklausomybę nuo jį užvaldžiusios psichotropinės medžiagos, asmuo dažnai pasiekia tą etapą, kai pradeda jaustis vienišas, niekam nereikalingas, nenaudingas, nereikšmingas, praradęs viltį. Todėl labai svarbu, kad žmonės, esantys tokioje gyvenimo situacijoje, patektų į žmonių terpę, kurioje jam būtų suteikta visavertė specializuota pagalba. Tokia vieta tampa socialinės reabilitacijos įstaiga.

Socialinės reabilitacijos ir integracijos centre teikiamos kompleksinės ilgalaikės socialinės psichologinės reabilitacijos paslaugos asemnims, nukentėjusiems nuo narkotinių medžiagų vartojimo, bei jų šeimoms.

Asmenys, sergantys priklausomybės nuo psichotropinių medžiagų vartojimo ligomis, socialinės reabilitacijos metu mokosi naujų, visuomeniškai priimtinų, elgesio modelių, kitaip elgesio terapija. Elgesio terapija apima:

 • konsultavimą,
 • individualią ir grupinę psichoterapiją,
 • palaikymo grupes,
 • darbą su šeima.

Socialinės reabilitacijos ir integracijos centre teikiamos socialinės laikino pacientų apgyvendinimo paslaugos:

 • 4 kartus per dieną organizuojamas maitinimas,
 • taikomas darbo ir poilsio režimas,
 • vykdomi terapiniai savianalizės, socialinių profesocialaus bendravimo įgūdžių ugdymo, meninės raiškos užsiėmimai,
 • organizuojamas turiningas laisvalaikio bei savaitgalių užimtumas.

Klientams, dalyvaujantiems Socialinės reabilitacijos ir integracijos centro programoje padedama įgyti pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą, tinkamai pasirinkti būsimą profesiją, orientuotis darbo rinkoje, įgyti reikalingą specialybę bei kvalifikaciją.

Asmenų, nukentėjusių nuo psichoaktyvių medžiagų vartojimo, motyvacinis skyrius:

 • pacientų diagnostinis įvertinimas;
 • socialinės psichologinės bei pedagoginės pagalbos poreikių nustatymas ir nukreipimas į tinkamas reabilitacines programas;
 • ambulatorinė psichologinė pagalba;
 • teisinis socialinis konsultavimas.