Aktualijos

Tarptautinis seminaras įgyvendinant projektą „Vaikų ir jaunimo, sergančių priklausomybės ligomis, sėkmingos socialinės integracijos į visuomenę modelio Lietuvoje sukūrimas ir įgyvendinimas“ SFMIS Nr.: VP1-1.3-SADM-02-K-02-007

2010-06-10

2010-06-12 vyks tarptautinis seminaras - mokymai projektą vykdančiam personalui "ES šalių patirtis vykdant asmenų, sergančių priklausomybės ligomis, socialinę reabilitaciją ir integraciją į visuomenę." Daugiau »

Nuo 2009 m. rugsėjo 1d. įgyvendinamas projektas "Vaikų ir jaunimo, sergančių priklausomybės ligomis, sėkmingos socialinės integracijos į visuomenę modelio Lietuvoje sukūrimas ir įgyvendinimas".

2009-09-01

2009 m. rugsėjo 1d. viešoji įstaiga "Apsisprendimas" su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį projekto "Vaikų ir jaunimo, sergančių priklausomybės ligomis, sėkmingos socialinės integracijos į visuomenę modelio Lietuvoje sukūrimas ir įgyvendinimas". Daugiau »

VšĮ "Apsisprendimas" institucinių gebėjimų stiprinimas ir paslaugų plėtra

2009-07-22

Nuo 2009 metų gegužės 26 d. VšĮ „Apsisprendimas“ įgyvendina Europos ekonominės erdvės finansavimo mechanizmo ir Norvegijos finansavimo mechanizmo subsidijų schemos „Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“ paprojekčio „VšĮ „Apsisprendimas“ institucijų gebėjimų stiprinimas ir paslaugų plėtra“. Daugiau »

Viešosios įstaigos „Apsisprendimas“ socialinės integracijos ir reabilitacijos centro pasiekimų rodikliai 2005/2008 metais

2008-10-31

2005/2008 metais Viešosios įstaigos "Apsisprendimas" Vaikų ir jaunimo socialinės reabilitacijos ir integracijos centras pasiekimų rodikliai. Daugiau »