Apie mus

Viešoji įstaiga "Apsisprendimas" yra nevyriausybinė, nepelno siekianti organizacija, įsteigta 2000 spalio 31 dieną, jaunų, aktyviai dirbančių socialiniame sektoriuje asmenų, iniciatyva. Visi steigėjai yra kvalifikuoti specialistai ir turi ilgametę darbo patirtį.

MŪSŲ MISIJA

Vardan ko mes egzistuojame?

Mūsų misija - didinti socialinės rizikos asmenų ir jų šeimų galimybes integruotis į socialinę aplinką bei tapti visaverčiais, produktyviais visuomenės nariais.

VERTYBĖS

Kas mums svarbiausia?

Mūsų veikla remiasi lygių galimybių, prieinamumo bei kaitos principais. Mes propaguojame humaniškas krikščioniškas vertybes ir pripažįstame, jog kiekvienas žmogus, patekęs į keblią situaciją, turi teisę į pagalbą, gali keistis. Mes gerbiame kiekvieno žmogaus pasirinkimą bei apsisprendimą.

KLIENTAI

Kam teikiama pagalba?

Asmenys, sergantys priklausomybės ligomis bei kiti asmenys, kuriems reikalinga kvalifikuota socialinė, psichologinė pagalba.